ყოველთვიური არქივი: აპრილი 2019

თემა 5. დევნა და დევნის საფუძვლები.

უცხოელობა, მოქალაქეობის ქვეყნის გარეთ ყოფნა, დევნის შიშის ქონა ან დაბრუნების სურვილის ან შესაძლებლობის არქონა, მოქალაქეობის ქვეყანაში თავდაცვის შესაძლებლობა, ორმაგი ან მრავალმხრივი მოქალაქეობა, მოქალაქეობის არმქონეობა, დევნის საფუძვლიანი შიში, დევნა; ილია ბოჭორიშვილიGeolaw.Ge – საიტის ადმინი: ილია ბოჭორიშვილი. ჩემი მიზანია მკითხველს მივაწოდო საინტერესო

თემა 4. ლტოლვილთა სამართლებრივი სტატუსი.

ლტოლვილის განმარტება 1951 წლის კონვენციისა და საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით და ძირითადი ელემენტები; ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების, პირისთვის ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებიდან გამორიცხვისა და შეწყვეტის საფუძვლები. გადმოწერა (docx) გადმოწერა (pptx) ილია ბოჭორიშვილიGeolaw.Ge – საიტის ადმინი: ილია ბოჭორიშვილი. ჩემი მიზანია მკითხველს მივაწოდო საინტერესო სიახლეები,

თემა 3. ლტოლვილთა სამართლის პრინციპები.

ლტოლვილთა სამართლის ფუნდამენტური პრინციპები – non-refoulement: 1951 წლის კონვენვციის 33 (1) მუხლის განმარტება; ვის აკისრია ვალდებულება; პრინციპის ტერიტორიული მოქმედების საზღვრები; ექსტრადიცია; პრინციპის დაცვის სუბიექტები; ილია ბოჭორიშვილიGeolaw.Ge – საიტის ადმინი: ილია ბოჭორიშვილი. ჩემი მიზანია მკითხველს მივაწოდო საინტერესო სიახლეები, რომელიც დაეხმარება საკუთარი

თემა 2. ლტოლვილთა სამართლის წყაროები.

1951 წლის კონვენციის შექმნა და მისი სტრუქტურა; 1951 წლის კონვენციით დამკვიდრებული არსებითი პრინციპები; 1967 წლის დამატებითი ოქმი და მისი მნიშვნელობა; გლუკის წესდება; ლტოლვილთა დაცვის რეგიონული ინსტრუმენტები; ილია ბოჭორიშვილიGeolaw.Ge – საიტის ადმინი: ილია ბოჭორიშვილი. ჩემი მიზანია მკითხველს მივაწოდო საინტერესო სიახლეები, რომელიც

ლტოლვილთა სამართალი და მისი ისტორიული განვითარება. თემა 1.

მსოფლიოშიმიგრაციულიპროცესებისისტორიულიმიმოხილვა; ლტოლვილთასამართლისდაიძულებითგადაადგილებისწინააღმდეგმიმართულიდაცვისმექანიზმებისწარმოშობისმიზეზები; ილია ბოჭორიშვილიGeolaw.Ge – საიტის ადმინი: ილია ბოჭორიშვილი. ჩემი მიზანია მკითხველს მივაწოდო საინტერესო სიახლეები, რომელიც დაეხმარება საკუთარი ცოდნის გაღრმავებაში. მინდა ეტაპობრივად შემოგთავაზოდ სამართლის სფეროში არსებული სხვადასხვა სტატიები, კონსპექტები, საინტერესო ამბები თუ სხვა. თუ შენც მოგწონს ეს იდეა და გინდა

დაკავება 170. მუხლი

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 170-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, არის თავისუფლების ხანმოკლე აღკვეთა. პირი დაკავებულად ითვლება მიმოსვლის თავისუფლების შეზღუდვის მომენტიდან. ილია ბოჭორიშვილიGeolaw.Ge – საიტის ადმინი: ილია ბოჭორიშვილი. ჩემი მიზანია მკითხველს მივაწოდო საინტერესო სიახლეები, რომელიც დაეხმარება საკუთარი ცოდნის გაღრმავებაში. მინდა ეტაპობრივად

სასამართლოში ქცევის ეტიკეტი – ძირითადი წესები

1. სასამართლოში წასვლისას ეცადეთ ჩაიცვათ აკადემიურად;2. არ დაიგვიანოთ სასამართლო სხდომაზე;3. თან იქონიეთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია; ადვოკატის შემთხვევაში, შესაბამისი მოწმობა; ილია ბოჭორიშვილიGeolaw.Ge – საიტის ადმინი: ილია ბოჭორიშვილი. ჩემი მიზანია მკითხველს მივაწოდო საინტერესო სიახლეები, რომელიც დაეხმარება საკუთარი ცოდნის გაღრმავებაში. მინდა ეტაპობრივად შემოგთავაზოდ

10 რამ, რაც ყველა იურისტმა უნდა იცოდეს

1. საქართველოს კონსტიტუცია სახელმწიფოს უზენაესი კანონია. 2. კოდექსი არის ერთგვაროვანი საზოგადოებრივი ურთიერთობების მომწესრიგებელ სამართლებრივ ნორმათა სისტემატიზებული ნორმატიული აქტი. ილია ბოჭორიშვილიGeolaw.Ge – საიტის ადმინი: ილია ბოჭორიშვილი. ჩემი მიზანია მკითხველს მივაწოდო საინტერესო სიახლეები, რომელიც დაეხმარება საკუთარი ცოდნის გაღრმავებაში. მინდა ეტაპობრივად შემოგთავაზოდ სამართლის

მოსამართლეებისათვის Facebook-ში მეგობრობა შეიზღუდა

მოსამართლეებსა და ადვოკატებს აღარ შეუძლიათ იყვნენ მეგობრები Facebook-ში. ფლორიდის შტატის სამოსამართლო ეთიკის საკონსულტაციო კომიტეტმა თავის ახალ მოსაზრებაში დაადგინა, რომ დროა დაწესდეს შეზღუდვები მოსამართლის ქმედებებზე ონლაინ სივრცეში. ილია ბოჭორიშვილიGeolaw.Ge – საიტის ადმინი: ილია ბოჭორიშვილი. ჩემი მიზანია მკითხველს მივაწოდო საინტერესო სიახლეები, რომელიც

თუკი პოლიცია ღამით ფოტოს გადაღებას გაიძულებთ

ღამით საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები რომ ქუჩაში მყოფ ადამიანებს, ძირითადად ახალგაზრდა მამაკაცებს, ფოტოებს უღებენ, ამის შესახებ „ბათუმელებს“ რამდენიმე მოქალაქე ესაუბრა. ისინი პატრულის თანამშრომლებმა საღამოს ან ღამის საათებში ბათუმის ქუჩებში გააჩერეს. ილია ბოჭორიშვილიGeolaw.Ge – საიტის ადმინი: ილია ბოჭორიშვილი. ჩემი მიზანია მკითხველს მივაწოდო

×