თემა 4. ლტოლვილთა სამართლებრივი სტატუსი.

ლტოლვილის განმარტება 1951 წლის კონვენციისა და საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით და ძირითადი ელემენტები; ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების, პირისთვის ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებიდან გამორიცხვისა და შეწყვეტის საფუძვლები.

გადმოწერა (docx)
გადმოწერა (pptx)

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

www.000webhost.com
www.000webhost.com