ადვოკატისა და კლიენტის ხელშეკრულების ფორმა

ამ სტატიაში გთავაზობთ, თუ როგორი ფორმის უნდა იყოს ადვოკატისა და კლიენტის ხელშეკრულება, გაითავლისწინეტ, რომ ეს არ არის ოფიციალური ვერსია, არამედ მასში წარმოდგენილია ის ძირითადი განმარტება,

თუ როგორი უნდა შევადგინოთ ხელშეკრულება და რა ძირითადი პირობები უნდა გავითავლისწინოთ.

ნახვა

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

www.000webhost.com
www.000webhost.com