რეზინის ტყვია / 12 Gauge RUBBER Shotgun Bullet

გთავაზობთ ყველასთვის საინტერესო ვიდეოს, რეზინის ტყვიაზე. თქვენ ვიდეოში ნახავთ, თუ როგორი ჭრილობის მიყენება შეუძლია ამ ტყვიას ადამიანისთვის. ყოვლად დაუშვებელია მისი სროლა ადამიანზე, რადგანაც შესაძლოა ნასროლმა და მიყენებულმა ჭრილობამ გამოიწვიოს ადამიანის სიკვდილიანობა. დიდი ზო­მის ტყვი­ას გავ­რცე­ლე­ბის უფრო ნაკ­ლე­ბი სიჩ­ქა­რე აქვს, სხე­ულ­შიც ძნე­ლად აღ­წევს და ის უფრო მე­ტად გა­რეგ­ნულ და­ზი­ა­ნე­ბებს იწ­ვევს. თუმ­ცა, ძა­ლი­ან მტკივ­ნე­უ­ლია და თუ ახლო დის­ტან­ცი­ით იქ­ნე­ბა ნას­რო­ლი, უკი­დუ­რე­სად სა­ში­შია. ნე­ბის­მი­ე­რი რე­ზი­ნის ტყვი­ის სა­ხე­ში, თვა­ლის არე­ში სრო­ლას, შე­უძ­ლია გა­მო­იწ­ვი­ოს ადამიანის დასახიჩრება ან უფრო მეტიც სიკვდილიანობა. ამ რეზინის ტყვიის გამოყენება მხოლოდ დაშვებულია ცხოველებზე მაგ: დათვებზე. ხოლო თუ კი მას გამოვიყენებთ ადამიანებზე, დარბევისას ან სხვა შემთხვევებში მისი სროლა უნდა მოხდეს მიწაზე ასხლეტით, რაც შემდეგ მსუბუქად ხვდება ადამიანს და იწვევს მხოლოდ და მხოლოდ ზედაპირულ სილურჯეს, რაც რამოდენიმე დღეში (2-3) გადადის. მისი გასროლა უნდა მოხდეს მინიმუმ 150 მეტრიდან.
სიგრძე: 1.6 “(40.63 მმ)
დიამეტრი: 705 “ან 17.9 მმ
წონა: 0.208zoz ან 5.9 გრამი ან 91 მარცვალი
მასალა: TPV რეზინის
საიტი: Geolaw.Ge – იცოდე შენი უფლებები.


This is another segment from TAOFLEDERMAUS, where Nick is testing out the Stabili-Shock rubber shotgun slug. Manufactured in Italy, these particular slugs are used by both law enforcement for the purpose of controlling riots and by the military for training. Nick, who is a veteran of the United States Marine Corps, explains that he thought he had been actually shot by a live round when hit by one of these bullets. The bullets are comprised of actual rubber and are relatively soft to the touch. While these are ballistically rated as “less than lethal,” that determination is only based on discharging at comparatively lower speeds than is done in this video. TAOFLEDERMAUS wanted to determine whether or not these slugs are lethal if loaded HOT, which is surprisingly doable. It is essential to stress how important following loading data and testing procedures are, especially when using non-lethal slugs in a firearm. This video proves that even rubber bullets can cause potentially mortal injuries. The manufacturer states that for the slugs to be rated “less-than-lethal” in the United States they should be dispersed at a maximum of 426 f.p.s. or 130 meters per second. Length: 1.6″ (40.63mm) Diameter: 705″ or 17.9mm Weight: 0.208zoz or 5.9 grams or 91 grains Material: TPV Rubber
Site: Geolaw.Ge

×