საპროცესო შეთანხმება

პირველ რიგში მოგესალმებით, ჩვენ დღის თემას წარმოადგენს ,,საპროცესო შეთანხმება” ჩვენ ძირითადად გავამახვილებთ ყურადღემას მის ისტორიულ მხარეზე და მოქმედების სფეროზე. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში როგორც მოგეხსენებათ მრავალი ცვლილება განხორციელდა თუმცა განხორციელებული ცვლილებებიდან ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია 2004 წლის 13 თებერვალს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შეტანილი ცვლილება, რომელსაც „საპროცესო შეთანხმება“ ეწოდება და საპროცესო კოდექსის ერთ-ერთ პრინციპად იქცა.

საპროცესო შეთანხმების მიზანია სწრაფი და ეფექტური მართლმსაჯულების უზრუნველყოფა. შეთანხმება კი უნდა განხორციელდეს სასამართლოს დამოუკიდებლობის პრინციპის დაცვით.

გადმოწერა (docx)

გადმოწერა (pptx)

×