ყოველდღიური არქივები: 02/06/2019

საქმის არსებითი განხილვა სასამართლოში.

საქმის არსებითი განხილვა სასამართლოში არის სისხლის სამართლის პროცესის ძირითადი სტადია, რომლის დროსაც სასამართლოს გამოაქვს საბოლოო გადაწყვეტილება ბრალდებულის დამნაშავეობისა თუ უდანაშაულობის შესახებ.

კონსპექტი – სისხლის სამართლის პროცესის სტადიების ზოგადი მიმოხილვა.

დღევანდელ სიახლეში წარმოდგენილია სისხლის სამართლის პროცესის სტადიების ზოგადი მიმოხილვა, რომელიც დაგეხმარებათ ცოდნის გაღრმავებაში და უკეთ გააზრებაში. სტატია შედგება 6 ნაწილისგან. წარმატებებს გისურვებთ. ილია ბოჭორიშვილიGeolaw.Ge – საიტის ადმინი: ილია ბოჭორიშვილი. ჩემი მიზანია მკითხველს მივაწოდო საინტერესო სიახლეები, რომელიც დაეხმარება საკუთარი ცოდნის გაღრმავებაში.

წინასასამართლო სხდომა.

დღევანდელ სიახლეში გთავაზობთ წინასასამართლო სხდომის ორ კონსპექტს და მის ძირითად განმარტებას, სადაც წარმოდგენილია მკითხველისთვის გასაგებ ენაზე მარტივად მისი ზოგადი დახასიათება და არსი. გისურვებთ წარმატებებს. ილია ბოჭორიშვილიGeolaw.Ge – საიტის ადმინი: ილია ბოჭორიშვილი. ჩემი მიზანია მკითხველს მივაწოდო საინტერესო სიახლეები, რომელიც დაეხმარება საკუთარი

×