ყოველდღიური არქივები: 05/06/2019

შეჯიბრებითობის პრინციპი სისხლის სამართლის პროცესში.

დღის თემაში განვიხილავთ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მუხლს, რომლის ძირითადი დანიშნულებაა მხარეთა თანასწორობა და შეჯიბრებითობა. პრეზენტაციაში შევიტანე ცვლილება, საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების ზოგადი წესი,

თემა 10. ლტოლვილთა სტატუსის ჩამორთმევა

ლტოლვილის სტატუსის გაუქმების საფუძვლები: გაუქმების საფუძვლები; სტატუსის გაუქმების პროცედურა; სტატუსის გაუქმებისთვის აუცილებელი მტკიცებულებები; სტატუსის გაუქმებისას არსებული დაცვის მექანიზმები; ლტოლვილის სტატუსის შეწყვეტის საფუძვლები: ილია ბოჭორიშვილიGeolaw.Ge – საიტის ადმინი: ილია ბოჭორიშვილი. ჩემი მიზანია მკითხველს მივაწოდო საინტერესო სიახლეები, რომელიც დაეხმარება საკუთარი ცოდნის გაღრმავებაში.

თემა 9. იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამართლებრივი სტატუსი

იძულებით ადგილნაცვალ პირთა დაცვის საერთაშორისო სამართლებრივი რეჟიმი; იძულებით ადგილნაცვალობის შესახებ სახელმძღვანელო პრინციპები და მათი სტატუსი საერთაშორისო სამართალში; იძულებით ადგილნაცვალი პირის ცნება; დაცვა იძულებითი გადაადგილებისგან; ილია ბოჭორიშვილიGeolaw.Ge – საიტის ადმინი: ილია ბოჭორიშვილი. ჩემი მიზანია მკითხველს მივაწოდო საინტერესო სიახლეები, რომელიც დაეხმარება საკუთარი

თემა 8. ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების გამომრიცხავი გარემოებანი

ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების გამომრიცხავი გარემოებანი: გარემობათა შექმნის მიზეზები; გარემოებათა ტერიტორიული მოქმედება; დანაშაული მშვიდობის წინააღმდეგ; დანაშაული ადამიანურობის წინააღმდეგ; ომის დანაშაულები; სერიოზული არაპოლიტკური დანაშაული; ილია ბოჭორიშვილიGeolaw.Ge – საიტის ადმინი: ილია ბოჭორიშვილი. ჩემი მიზანია მკითხველს მივაწოდო საინტერესო სიახლეები, რომელიც დაეხმარება საკუთარი ცოდნის გაღრმავებაში.

თემა 7. ლტოლვილთა სტატუსი და საქართველოს კანონმდებლობა

ლტოლვილთა სტატუსის მინიჭება სახელმწიფოების მიერ; „mass influx” – სიტუაცია, ლტოლვილის სტატუსის მინიჭება ლტოლვილთა ნაკადების მასობრივი შემოდინების დროს; ოჯახის ერთიანობის პრინციპი; ილია ბოჭორიშვილიGeolaw.Ge – საიტის ადმინი: ილია ბოჭორიშვილი. ჩემი მიზანია მკითხველს მივაწოდო საინტერესო სიახლეები, რომელიც დაეხმარება საკუთარი ცოდნის გაღრმავებაში. მინდა ეტაპობრივად

×