მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაციების აბრევიატურები

WTO – World Trade Organization
WHO – World Health Organization 
WEF – World Economic Forum 
WIPO ან OMPI – World Intellectual Property Organisation 
ILO/OIT – International Labour Organisation 
UNCTAD – United Nations Conference on Trade & Development 
WMO – World Meteorological Organisation 
ICRC- International Committee of the Red Cross 
IMF – International Monetary Fund 
UN – United Nations Organization 
UNICEF – United Nations Children’s Fund 
UNFPA – United Nations Populations Fund 
AIIB – Asian Infrastructure Investment Bank 
UNESCO – United Nations Education Scientific & Cultural Organisation 
OECD – Organization for Economic Cooperation & Development 
NATO – North Atlantic Treaty Organisation 
APEC – Asia-Pacific Economic Cooperation 
ASEAN – Association of South East Nations 
SAARC – South Asian Association for Regional Cooperation 
IMO – International Maritime Organisation 
IAEA – International Atomic Energy Agency 
UNIDO – United Nations Industrial Development Organisation 
OPEC – Organization of Petroleum Exporting Countries 
IOC – International Olympic Committee 
ICC – International Cricket Council 
FIFA – The Fédération Internationale de Football Association 
WWF – World Wide Fund for Nature 
FAO – Food & Agricultural Organisation 
ICJ – International Court of Justice