ავტორის ჩანაწერი: ილია ბოჭორიშვილი

პირობითი მსჯავრი

წარმოადგენს განაჩენის აღსრულების გადავადების სპეციალურ ფორმას, რომელიც შეიძლება სასამართლოს მიერ გამოყენებული იქნეს, თუ მხარეებს შორის დადებულია →

პირობითი გარიგება

პირობითი გარიგება მოცემულია, როდესაც გარიგება დამოკიდებულია სამომავლო ან უცნობ პირობაზე (ლათ. conditio) იმგვარად, რომ გარიგების შესრულების გადადება ხდება მის დადგომამდე ან გარიგების შეწყვეტა ამ მოვლენის დადგომისთანავე

დანაშაულის კატეგორიები

სისხლის სამართლის კოდექსის მე-12 მუხლი თავისუფლების აღკვეთის მაქსიმალური ვადის მიხედვით ითვალისწინებს დანაშაულის სამ კატეგორიას:

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის ხანდაზმულობის ვადა

სისხლის სამართლის კოდექსის 71-ე მუხლთ დადგენილია სისხლისსამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემის შემდეგი ხანდაზმულობის ვადები: ორი წელი იმ დანაშაულის ჩადენიდან

რომელი შეზღუდვები მოიხსნა და რომელი რჩება საგანგებო მდგომარეობის გაუქმების შემდეგ – დეტალურად

დასაშვები გახდა უნივერსიტეტში პრაქტიკული/ლაბორატორიული სამუშაოებისა და გამოცდების ჩატარება არადისტანციურად (ფიზიკურად), ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების შესაბამისად.

პოლიცია და საზოგადოებასთან ურთიერთობა

პოლიციელი უნდა იყოს კორექტული და საზოგადოების წევრების მიმართ არ უნდა გამოიჩინოს უხეშობა, ძალადობა, თავი უნდა შეიკავოს შეურაცხმყოფელი ქცევებისაგან და პროვოკაციის მიუხედავად შეინარჩუნოს ობიექტური დამოკიდებულება.

აშშ-ის 20+ ყველაზე უცნაური კანონი

"იცოდი, რომ ალაბამას შტატში ნაყინის ვაფლის უკანა ჯიბეში ჩადება არალეგალურია?" - მეგობრის მიერ დასმული შეკითხვა, რომელიც ფოტოგრაფ ოლივია ლოკერს თვეების მანძილზე არ ასვენებდა,

უცნაური კანონები, რომლებსაც სხვადასხვა ქვეყნებში მოგზაურობისას ვხვდებით

მოგზაურობისას ბევრ უცნაურობას შეიძლება წავაწყდეთ. მათ შორის არის კანონებიც, რომლებიც, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, მართლა არსებობს.

ამბობენ სასამართლოში მეგობრობა არ ჭრისო

არც თუ ისე დიდი ხნის წინ, ქართულ კანონმდებლობაში სასამართლო მეგობრის - amicus curiae-ს ინსტიტუტი დამკვიდრდა. ის პირველად 2009 წლის 9 ოქტომბერს მიღებულ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ჩაიწერა და რამდენიმე დღეში

საადვოკატო საქმიანობის რეკლამირება

მოსარჩელემ, რომელიც საადვოკატო საქმიანობას ეწევა, ჯერ კიდევ 2013 წელს გაავრცელა კალენდრები შიშველი და თითქმის შიშველი ქალების გამოსახულებით, რომლებზეც ასევე დატანილი იყო მითითება მისი საადვოკატო ბიუროს შესახებ.

დიპლომატიის ხელოვნება – 10 მეთოდი, რომლებსაც უნდა იცნობდეთ

იძულების დიპლომატია (Coercive diplomacy) - ეხება მუქარის ან ძალის შეზღუდულად გამოყენებას, იმისათვის რომ ოპონენტი აიძულო, გააუქმოს ან უკან წაიღოს მის მიერ განხორციელებული ქმედება.

18 ყველაზე პრაქტიკული საძიებო სისტემა იურისტებისათვის

ადამიანის საქმიანობის ყველა სხვა სფეროს პარალელურად, სამართალშიც დიდი ხანია ინერგება საინფორმაციო ტექნოლოგიები. ქვემოთ ჩამოთვლილია 17 საძიებო სისტემა, რომელიც გამოგადგებათ ყოველდღიურ საქმიანობაში:

×