თუკი პოლიცია ღამით ფოტოს გადაღებას გაიძულებთ.

თუკი პოლიცია ღამით ფოტოს გადაღებას გაიძულებთ.

ფოტოს გადაღება კი მაშინაა ნებადართული, თუკი გამოსაკითხი პირი უარს ამბობს ვინაობის გამხელაზე, არ აქვს პირადობის მოწმობა და არსებობს ეჭვი, რომ ის პირად ინფორმაციას არ ამხელს. ამ შემთხვევაში, უნდა შეივსოს შესაბამისი ოქმი და პირს განემარტოს, რა აუცილებლობითაა ამის გაკეთება გამოწვეული. სრულად »

მოსამართლეებისათვის Facebook-ში მეგობრობა შეიზღუდა

მოსამართლეებისათვის Facebook-ში მეგობრობა შეიზღუდა

მოსამართლეებსა და ადვოკატებს აღარ შეუძლიათ იყვნენ მეგობრები Facebook-ში. ფლორიდის შტატის სამოსამართლო ეთიკის საკონსულტაციო კომიტეტმა თავის ახალ მოსაზრებაში დაადგინა, რომ დროა დაწესდეს შეზღუდვები მოსამართლის ქმედებებზე ონლაინ სივრცეში. სრულად »

10 რამ, რაც ყველა იურისტმა უნდა იცოდეს

10 რამ, რაც ყველა იურისტმა უნდა იცოდეს

საკანონმდებლო აქტი ძალაში შედის ოფიციალურად გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს, თუ თვით ამ საკანონმდებლო აქტით სხვა ვადა არ არის დადგენილი. სრულად »

სასამართლოში ქცევის ეტიკეტი – ძირითადი წესები

სასამართლოში ქცევის ეტიკეტი – ძირითადი წესები

სასამართლო სხდომაზე წესრიგის დამრღვევ პირს, მათ შორის, გაძევებულ პირს, სხდომის თავმჯდომარის (მოსამართლის) განკარგულებით შეიძლება დაეკისროს ჯარიმა 50-დან 500 ლარამდე ოდენობით, რაზედაც გაიცემა სააღსრულებო ფურცელი. თუ დაჯარიმებული პირი კვლავ განაგრძობს წესრიგის დარღვევას, სხდომის თავმჯდომარეს (მოსამართლეს) შეუძლია დაუყოვნებლივ გაზარდოს ჯარიმის ოდენობა ამ ნაწილით განსაზღვრულ ფარგლებში. სრულად »

 

თემა 9. იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამართლებრივი სტატუსი

იძულებით ადგილნაცვალ პირთა დაცვის საერთაშორისო სამართლებრივი რეჟიმი; იძულებით ადგილნაცვალობის შესახებ სახელმძღვანელო პრინციპები და მათი სტატუსი საერთაშორისო სამართალში; იძულებით ადგილნაცვალი პირის ცნება; დაცვა იძულებითი გადაადგილებისგან;

თემა 8. ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების გამომრიცხავი გარემოებანი

ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების გამომრიცხავი გარემოებანი: გარემობათა შექმნის მიზეზები; გარემოებათა ტერიტორიული მოქმედება; დანაშაული მშვიდობის წინააღმდეგ; დანაშაული ადამიანურობის წინააღმდეგ; ომის დანაშაულები; სერიოზული არაპოლიტკური დანაშაული;

თემა 7. ლტოლვილთა სტატუსი და საქართველოს კანონმდებლობა

ლტოლვილთა სტატუსის მინიჭება სახელმწიფოების მიერ; „mass influx” – სიტუაცია, ლტოლვილის სტატუსის მინიჭება ლტოლვილთა ნაკადების მასობრივი შემოდინების დროს; ოჯახის ერთიანობის პრინციპი;

თაღლითური სქემა ტურისტების წინააღმდეგ (ვიდეო)

თაღლითობა თბილისის კაფე-ბარებში. „ახალ კვირაში“ თაღლითური სქემის ერთ-ერთი მონაწილე პირველად ყვება, როგორ ატყუებენ და სძალავენ არარეალურ თანხებს ტურისტებს.

საქმის არსებითი განხილვა სასამართლოში.

საქმის არსებითი განხილვა სასამართლოში არის სისხლის სამართლის პროცესის ძირითადი სტადია, რომლის დროსაც სასამართლოს გამოაქვს საბოლოო გადაწყვეტილება ბრალდებულის დამნაშავეობისა თუ უდანაშაულობის შესახებ.

კონსპექტი – სისხლის სამართლის პროცესის სტადიების ზოგადი მიმოხილვა.

დღევანდელ სიახლეში წარმოდგენილია სისხლის სამართლის პროცესის სტადიების ზოგადი მიმოხილვა, რომელიც დაგეხმარებათ ცოდნის გაღრმავებაში და უკეთ გააზრებაში. სტატია შედგება 6 ნაწილისგან. წარმატებებს გისურვებთ.

წინასასამართლო სხდომა.

დღევანდელ სიახლეში გთავაზობთ წინასასამართლო სხდომის ორ კონსპექტს და მის ძირითად განმარტებას, სადაც წარმოდგენილია მკითხველისთვის გასაგებ ენაზე მარტივად მისი ზოგადი დახასიათება და არსი. გისურვებთ წარმატებებს.

ხარ თუ არა კარგი დეტექტივი?

ფიქრობთ, რომ საკმაოდ დაკვირვებული ხართ და უმნიშვნელო დეტალებსაც კი ამჩნევთ? მაშ ასე, გთავაზოვთ დეტექტიურ ამოცანებს, სადაც თავმოყრილია 4 კაზუსის მაგვარი, ამოცანები. აბა თქვენ იცით როგორ ამოხსნით და გაართმევთ თავს.

დავები/კონფლიქტები და კულტურული თავისებურებები.

მოლაპარაკებებისა  თუ  კონფლიქტური  სიტუაციების  მოგვარების  დროს  მნიშვნელოვან როლს  თამაშობს  კულტურა.  კულტურა  კი  მრავალფეროვანია. ადამიანთა  ფორმირებასა  და  ჩამოყალიბების  დროს  გასათვალიწინელებელია  ის   გარემო  პირობები  

სანოტარო მედიაცია.

შესავალი დავების/კონფლიქტების ალტერნატიული მოგვარების გზები საქართველოში დღესდღეობით არც ისე პოპულარულია, როგორც მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში, თუმცა ამ მიმართულებით ქვეყანაში საკმაოდ აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს,

საბანკო სისტემა, რომელიც აზარალებს ქვეყნის უმრავლესობას.

საქართველოში დღეს ძალიან რთული მდგომარეობაა, მოსახლეობის უმეტესობას ბანკთან აქვს ურთიერთობა, რის გამოც ისისნი თანხის ვერ გადახთის შემთხვევაში ძალზედ რთულ და კრიტიკულ სიტვაციაში ვარდებიან.

ტესტები სისხლის სამართლის პროცესში. ნაწილი – 2.

დღევანდელ სიახლეში მოცემულია სისხლის სამართლის პრეცესის კერძო ნაწილის ტესტები. ტესტი შედგება 10 კითხვისაგან, რომელიც თქვენ დაგეხმარებათ ცოდნის გაღრმავებაში, წარმატებებს გისურვებთ. საიტის ადმინისტრაცია.

www.000webhost.com